Om  oss

Skyttertunet Bofellesskap

Tollumløkka 9A

3611 Kongsberg

Mail: skyttertunet@gmail.com

Styrets leder

Peter Frøkjær, Tollumløkka 3B, 3611 Kongsberg . Mail:  pfrokjar@hotmail.com

 Tlf: 45 88 48 36 

Nestleder: Synnøve Trøstheim

Kasserer/Styremedlem: Arnkjell Farmen

Sekretær/styremedlem: Hildegunn Bommen

Revisor: Janet Norma Saugen 

Våre vedtekter finner du her: