Aktiviteter

Sosialt

Vårt mål er å ha det hyggelig sammen og være til nytte for hverandre.  Vi er inkluderende, men ikke forpliktende.

Fellesskapet samles til middager 6 ganger i løpet av året.  Vertskapet fra 1-2 hus om gangen har ansvar for å få mat på bordet, gjerne hverdagsmat, selvlaget eller ferdig innkjøpt.  Deltakerne tar med eget drikke til maten og betaler hver sin del av de andre utgiftene.

Styrets leder tar opp saker til informasjon og diskusjon.

En gang hver uke har de som ønsker det, en time med mosjon og svømming i bassenget på Skinnarberga helsehus. Dette følges opp med lunsj i Blinken sammen med de andre. En annen dag er en av beboerne instruktør for trimgruppen i Blinken. Siden høsten 2011 har vi drevet dataopplæring i form av workshop - lære noe nytt, repetere litt, løse problemer. IT opplæring fortsetter slik at vi kan beherske dagens utfordringer med utvidete datatjenester.

Noen av oss er interessert i håndarbeid, og i 2019 inviterte en av våre nye beboere til et lite kurs i toving. Vi fikk lage hjerter, påskehøner, løpere, lysholdere og epler på 3-4 inspirerende samlinger.

I løpet av 2015 tok en av beboerne initiativ til "Formiddagskaffe og prat" hver fredag, en populær aktivitet, særlig for de som bor alene.

Vi har investert i en ny storskjerm TV apparat som brukes til intern visning av bilder og film, et populært tiltak, særlig i vintermånedene. Interessante foredrag om aktuelle temaer, ferier eller bedrifter trekker mange beboere.

Vi organiserer en "Les og Reis" aktivitet. Vi leser om et land eller et sted; litteratur, geografi, historie, kultur, økonomi, severdigheter mv, og tar en lang weekendtur for å oppleve mest mulig. Så langt har vi besøkt Reykjavik, Edinburgh, Riga, København, Mogan på Gran Canaria og Stockholm. 

Vi organiserer dagsutflukter og konsertbesøk en gang iblant.

Felleshuset Blinken brukes til møter, også til uformelle "pub-kvelder", familiefester, feiring av åremålsdager, barne- oldebarn dåp og konfirmasjoner.

 Hybelen i huset er populær for gjesteovernattinger.

Hage - tomt

Vi på Skyttertunet er stolt over våre omgivelser. Beboerne gjør en innsats først på eget område, så på felles del. Dugnader er både nyttig og gøy å være med på.

Det er hyggelig at området rundt husene er velstelt og pent. Plenen utenfor felles-huset ble fornyet høsten 2018. Skur er anskaffet til søppelkassene både på øvre og nedre del av tomten. Skurene er delvis bygget på dugnad og tilpasset områdets stil og farger. Vårt redskapsbod til hage maskiner og verktøy ble ferdig i løpet av 2022.

Vår hagekomite planlegger nødvendig arbeid, gjennomfører noe selv og organiserer dugnader ved behov. Hagemøbler og sykler lagres på loftet i Blinken om vinteren. Vinterredskap og sparker lagres på loftet om sommeren.

Så lenge de fleste er i bra fysisk form har vi ikke behov for å ansette en gartner.

Mange synes det er deilig å ha god tid til andre aktiviteter enn hagearbeid, mens andre trives med litt daglig pusling ute.

Som fortalt under tomt/utendørs, valgte vi bl.a å plante aronia melanocarpe (svartsurbær) fordi plantene er så vakre under blomstring om våren og med bær og røde blad om høsten. Vi ble nysgjerrige på bærene, var de spiselige, kunne de brukes til noe? Inspirert av artikler på nettet har vi eksperimentert noe med oppskrifter. Noen synes bærene er for anstringerende i smak, men de som plukkes sent på høsten er mye søtere og mildere.

Hvorfor bruke saften fra svartsurbær?


Svømmerne året 2002 og 2022

Fysisk

I tillegg til timen hver uke i svømmehallen, Skinnarberga, har vi som ikke er i arbeid mulighet for trim i felleshuset hver torsdag morgen.

Programmet til trimgruppen ble i utgangspunktet utformet av en fysio-terapeut og ledes nå av en beboerne.

Vi anstrenger oss for å holde oss i bra form og oppfordrer hverandre til turgåing og skiturer i vintersesongen. Sopp og bær frister til skogturer i åsen bak husene i sommerhalvåret. Det tar ca. 15 minutter å gå til bysentrum, en passende daglig tur.

Prosjekter

Vi synes det er viktig å aktivisere både kropp og hode.  Noen få av oss er fortsatt yrkesaktive, andre er engasjert i forskjellige prosjekter for bofellesskapet. Eks. holder en av beboerne fotoalbumet i Blinken à jour, en annen har ansvar for arkivet og en for oppgradering av websiden.

To av våre tidligere beboere fikk bevilget en memotavle fra hjelpe-middelsentralen. Disse skal hjelpe brukeren å følge med når forskjellige aktiviteter er planlagt. Dette prosjektet er basert på samarbeid mellom kommunen, pårørende og oss på Skyttertunet. Tavlen gir informasjon om hverdagslige ting og virker så langt positiv for alle parter. Det er viktig å installere og lære bruken av tavlen i en tidlig fase. 

Vi oppdaterer våre planer regelmessig. Det resulterer i nye forslag om bl.a.  temadiskusjoner, filmer som grunnlag for diskusjon og  "gå-grupper" satt i system. 

I løpet av 2013 har det blitt satt fokus på de nye eldre i Norge, gjennom en NRK-programserie, "Status Norge", hvor Skyttertunet deltok i program 3. Dette program belyste noe om forskjellige boformer for eldre.

NIBR, ved forsker Lene Schmidt, har intervjuet flere av oss i forbindelse med hennes del av rapporten " Bolig+, Nye boligløsninger for eldre og folk flest", NIBR-rapport 2013:19

Opplæring - kurs

Vi gjennomfører kurs med mål om å sette flest mulig av våre beboere i stand til å bruke e-mail, et tekstbehandlings program, søke på internett, kjøpe reiser, betale regninger og bruke SKYPE. Deltakere har forskjellige behov, men de lærer noe nytt hver gang.

I tillegg har vi startet et opplegg om foto og bildebehandling. Begge drives av en intern instruktør med interesse for data.

De fleste av beboerne har deltatt i kurs om livredning, noe som er nyttig for alle.