Fly foto av Tor Aas-Haug/Mediafoto.no


En boform

som trygger alderdommen.

Omtanke – fellesskap – trivsel > gir god helse og lengre liv.

   • Skyttertunet på Kongsberg ble etablert for 20 år siden.

   • Et felleskap basert på omtanke og gode felles opplevelser.

   • Målet er å tilrettelegge for en tryggere, lengre, aktiv og enklere alderdom.

   • Beboerne eier sine egne boliger som er bygget med livs-løpsstandard.


Et sosialt felleskap med naboene gir livet ny mening, god helse i alder-dommen og ekstra år med kvalitet. Bofellesskapet gir også økonomiske gevinster for den enkelte familie og for kommunen.

Skyttertunet består av 13 boliger. Hovedfunksjonene er på ett plan og alle husene har samme grunnflate, 117 kvm.

Beboerne eier sine egne hus. I tillegg eier de 1/13 av felleshuset Blinken og tomten.

Et bofelleskap er basert på frivillighet, og felleskapet kommer naturlig. I et bokollektiv derimot, hvor man deler på flere funksjoner og oppgaver, forestiller vi oss at det kan bli mer krevende i lengden. Vi baserer vårt felleskap på omtanke. Vi hjelper hverandre gjerne med praktiske ting, men det er en grense ved omsorgstjenester, der må kommunen eller andre komme inn.

Beboerne i Skyttertunet har satt seg godt inn i ulike konsepter og sitter etter mange år med mye kunnskap og erfaringer om bofelleskap. Vi har reist mye rundt og sett på ulike konsepter. Vi har vært rådgivere og holdt foredrag for flere grupperinger som nå har bygget liknende bofellesskap.

Disse hjemmesidene er laget for å dele våre erfaringer, med andre som måtte ha planer om å etablere lignende tun. Vi inviterer andre til å melde inn sine erfaringer, slik at vi gradvis bygger opp en erfarings-bank til generell nytte. Eldrebølgen krever flere livsløps boliger, senior-boliger, og boliggrender er en ut-merket løsning for både nye eldre og gamle mennesker.

Skyttertunet bofellesskap